Zhang Zhao

Professor   Supervisor of Doctorate Candidates   Supervisor of Master's Candidates

Main positions:Professor in Process Mechanics

Gender:Male

Alma Mater:Dalian University of Technology

Degree:Doctoral Degree

School/Department:Department of Engineering Mechanics, Dalian University of Technology

Discipline:mechanics of manufacturing process. Engineering Mechanics. Computational Mechanics

Business Address:Room 619,Integrated Laboratory building (1#)

Contact Information:+86-411-84708432 zhangz@dlut.edu.cn

E-Mail:zhangz@dlut.edu.cn


mechanics of manufacturing process

 • Rui Li

Engineering Mechanics

 • Zhenhuan Zhou
 • Zhou Xia
 • Honghua Zhao
 • Guozhong Zhao
 • Yongcun Zhang
 • Zhang Yahui
 • Xiaopeng Zhang
 • 张维声
 • Wei Zhang
 • 张洪武
 • Yonggang Zheng
 • Hongfei Ye
 • 姚伟岸
 • 阎军
 • Albert Yan
 • Yang Haitian
 • Yang Dixiong
 • 徐新生
 • 徐胜利
 • Wu Zhanjun
 • 武文华
 • WU Chengwei
 • Yuefang Wang
 • 王毅强
 • 王博
 • 孙直
 • Shao Longtan
 • 任明法
 • Qi Zhaohui
 • 彭海军
 • Bin Niu
 • 吕永涛
 • Luo Yangjun
 • Li Xiaojie
 • Shutian Liu
 • Rui Li
 • 李明
 • 李刚
 • 雷振坤
 • Zhan Kang
 • 季顺迎
 • 解兆谦
 • Zheng HE
 • Alex He
 • Peng Hao
 • Han Fei
 • 郭旭
 • 高强
 • Biaosong Chen
 • 蔡志勤
 • 白瑞祥

Computational Mechanics

 • 宗智
 • Zhenhuan Zhou
 • Zhou Xia
 • 赵岩
 • Honghua Zhao
 • Guozhong Zhao
 • Yongcun Zhang
 • Zhang Yahui
 • Xiaopeng Zhang
 • 张向奎
 • 张维声
 • 张洪武
 • Yonggang Zheng
 • Hongfei Ye
 • 姚伟岸
 • 阎军
 • 杨恺
 • Yang Haitian
 • Yang Dixiong
 • Chuijie WU
 • Yuefang Wang
 • 王毅强
 • 王博
 • 唐世斌
 • 唐山
 • 孙直
 • Shao Longtan
 • 彭海军
 • 崔苗
 • 吕永涛
 • 吕军
 • Shutian Liu
 • Rui Li
 • 李明
 • 李刚
 • Zhan Kang
 • 季顺迎
 • 解兆谦
 • JIANG XIAOMO
 • Alex He
 • Han Fei
 • 郭旭
 • 高强
 • Biaosong Chen
 • 蔡志勤
 • 白瑞祥

Profile

Zhang Zhao, Ph.D., Professor in Process Mechanics.

Editorial member in Coatings (IF:2.881) from 2020 to 2022.

Editorial member in Crystals (IF:2.589) from 2020 to 2022.

Younth editorial member in Journal of Central South University(IF:1.716) from 2020 to 2022.

Professor Zhang has published more than 60 SCI publications with over 1100 citations. He served as reviewers for more than 30 international journals. His main pulications can be found:

https://orcid.org/0000-0001-7181-8617

https://publons.com/researcher/1987190/zhao-zhang/

The scientific research focuses on experimental and numerical works on friction stir welding/processing/additive manufacturing, numerical modelling and simulation of additive manufacuring, topological design of phononic crystals, locomotive and high speed train design.