Liu Ye

Personal Information

More  >>

Researcher   Supervisor of Doctorate Candidates   Supervisor of Master's Candidates  

Profile

刘野,大连理工大学化工学院/精细化工国家重点实验室教授,博士生导师,入选国家高层次青年人才计划,主要研究方向为高分子合成化学、聚酮树脂和纤维产品开发、不对称配位催化聚合等。2008 年于大连理工大学化工学院获得学士学位, 2014 年于大连理工大学获得应用化学工学博士学位(导师: 吕小兵教授),随后留校任教。2016 年至2018 年在德国康斯坦茨大学从事博士后研究(合作导师: Stefan Mecking),随后破格晋升教授。曾获教育部青年长江学者,德国亚历山大·冯·洪堡学者,兴辽人才计划-青年拔尖人才,教育部自然科学一等奖(排3)、大连理工大学星海优青以及省优秀博士论文等学术奖励和荣誉,主持国家自然科学基金项目4项,发表SCI论文50余篇,授权中国专利10项,其中2项已经实现产业化。


近两年相关论文:

[1] Shi-Yu Chen, Bai-Hao Ren, Shi-Huan Li, Yu-Hang Song, Shuang Jiao, Chen. Zou, Changle Chen, Xiao-Bing Lu, Ye Liu.* Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202204126 (VIP, TOP5%).

[2] Jin-Chuang Yang, Jun Yang, Wen-Bing Li, Xiao-Bing Lu, Ye Liu* Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202116208.

[3] Shi-Yu Chen, Ru-Chao Pan, Min Chen, Ye Liu,* Changle Chen,* Xiao-Bing Lu. J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 10743−10750.

[4] Yan Yu, Bang Gao, Ye Liu,* Xiao-Bing Lu.* Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202204492 (Hot Paper).

[5] Yan Yu, Li-Ming Fang, Ye Liu,* Xiao-Bing Lu.* ACS Catal. 2021, 11, 8349−8357.

[6] Shi-Yu Chen, Yu-Hang Song, Shuang Jiao, Chen Zou, Shi-Huan Li, Changle Chen, Xiao-Bing Lu, Ye Liu.* J. Catal. 2023, 417, 334–340.


荣获奖励及称号:

1:德国亚历山大·冯·洪堡奖学金(2016年)

2:教育部“长江学者奖励计划”青年学者(2019年)

3:教育部自然科学一等奖(排名第32016年)

4:大连理工大学第二批星海优青项目(特殊评审,2015年)

5:辽宁省(一等1次,二等1次)和大连市(特等2次)优秀学术论文奖

6:辽宁省优秀博士论文(2016年)

Educational Experience

2008.9 2014.12

 • 大连理工大学
 • 应用化学
 • Doctoral Degree

2004.9 2008.7

 • 大连理工大学
 • 应用化学
 • Bachelor's Degree

2001.9 2004.7

 • 葫芦岛市南票区高中

Work Experience

2018.12 Now
 • 大连理工大学
 • 研究员
2015.12 Now
 • 大连理工大学
 • 副教授
2014.12 2015.12
 • 大连理工大学
 • 讲师

Social Affiliations

Research FocusMore>>

 • 高分子合成化学
 • 聚酮树脂和纤维产品开发

 • 不对称配位催化聚合