Rui Li   

Professor
Supervisor of Doctorate Candidates
Supervisor of Master's Candidates

Title : Director Assistant for State Key Laboratory of Structural Analysis for Industrial Equipment

MORE> Recommended Ph.D.Supervisor Recommended MA Supervisor Institutional Repository Personal Page
Language:English

Profile

Dr. Rui Li is a full professor in the Department of Engineering Mechanics of Dalian University of Technology. He was a visiting scholar with the Department of Civil and Environmental Engineering and the Department of Mechanical Engineering, Northwestern University, USA. His research interests include plate and shell structures, mechanics of flexible electronics, soft matter, and mechanics in aeronautics and astronautics. He has published 100 journal papers in Nature, Science, Advanced Functional Materials, Soft Matter, International Journal of Solids and Structures, Proceedings of the Royal Society A, Journal of Applied Mechanics, etc., with more than 2000 citations. He is now serving on the editorial board of NPG journal Scientific Reports.


Selected Publications

(For more information, please visit my Google Scholar Profile: https://scholar.google.com/citations?user=xTlqN2YAAAAJ&hl=en&oi=ao )

[58] Jinghua Li, Rui Li, Haina Du, Yishan Zhong, Yisong Chen, Kewang Nan, Sang Min Won, Jize Zhang, Yonggang Huang, John A. Rogers*. Ultrathin, transferred layers of metal silicide as faradaic electrical interfaces and biofluid barriers for flexible bioelectronic implants. ACS Nano, 2019, 13, 660-670. Indexed in SCI and EI.

[57] Jinghui Zhang, Chao Zhou, Salamat Ullaha, Yang Zhong, Rui Li*. Two-dimensional generalized finite integral transform method for new analytic bending solutions of orthotropic rectangular thin foundation plates. Applied Mathematics Letters, 2019, 92, 8-14. Indexed in SCI and EI.

[56] Hao Liu, Hongyu Zhao, Shuang Li, Jianqiao Hu, Xinran Zheng, Rui Li*, Yuli Chen*, Yewang Su*. Adhesion-free thin-film-like curvature sensors integrated on flexible and wearable electronics for monitoring bending of joints and various body gestures. Advanced Materials Technologies, 2018, 1800327. Indexed in SCI and EI.

[55] Enming Song#, Rui Li# (co-first author), Xin Jin, Haina Du, Yuming Huang, Jize Zhang, Yu Xia, Hui Fang, Yoon Kyeung Lee, Ki Jun Yu, Jan-Kai Chang, Yongfeng Mei, Muhammad A. Alam, Yonggang Huang, John A. Rogers*. Ultrathin trilayer assemblies as long-lived barriers against water and ion penetration in flexible bioelectronic systems. ACS Nano, 2018, 12, 10317-10326. Indexed in SCI and EI.

[54] Rui Li*, Xinran Zheng, Haiyang Wang, Sijun Xiong, Kun Yan, Peng Li. New analytic buckling solutions of rectangular thin plates with all edges free. International Journal of Mechanical Sciences, 2018, 144, 67-73. Indexed in SCI and EI.

[53] Sigong Zhang, Lei Xu*, Rui Li. New exact series solutions for transverse vibration of rotationally-restrained orthotropic plates. Applied Mathematical Modelling, 2019, 65, 348-360. Indexed in SCI and EI.

[52] Jianqiao Hu, Rui Li*, Yuan Liu, Yewang Su*. An overview of healthcare monitoring by flexible electronics. SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy, 2018, 61, 094601. Indexed in SCI and EI. (Invited Review)

[51] Hao Liu, Riye Xue, Jianqiao Hu, Xuecheng Ping, Huaping Wu, Mingqi Huang, Han Zhang, Xu Guo, Rui Li*, Yuli Chen*, Yewang Su*. Systematic study on the mechanical and electric behaviors of the nonbuckling interconnect design of stretchable electronics. SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy, 2018, 61, 114611. Indexed in SCI and EI.

[50] Rui Li*, Pengcheng Wang, Bo Wang, Chunyu Zhao, Yewang Su*. New analytic free vibration solutions of rectangular thick plates with a free corner by the symplectic superposition method. Journal of Vibration and Acoustics, 2018, 140, 031016. Indexed in SCI and EI.

[49] Rui Li*, Pengcheng Wang, Xinran Zheng, Bo Wang*. New benchmark solutions for free vibration of clamped rectangular thick plates and their variants. Applied Mathematics Letters, 2018, 78, 88–94. Indexed in SCI and EI.

[48] Bo Wang, Yunfeng Shi, Rui Li*, Bin Wang. A simplified indirect measuring method for the notch stress in a thin cylindrical shell. Journal of Applied Mechanics, 2018, 85, 071009. Indexed in SCI and EI.

[47] Rui Li*, Pengcheng Wang, Zekun Yang, Jiaqi Yang, Linghui Tong. On new analytic free vibration solutions of rectangular thin cantilever plates in the symplectic space. Applied Mathematical Modelling, 2018, 53, 310–318. Indexed in SCI and EI.

[46] Maoyi Zhang, Hao Liu, Peng Cao, Bin Chen, Yuli Chen, Bing Pan, Jonathan A. Fan, Rui Li*, Lijuan Zhang*, Yewang Su*. Strain-limiting substrates based on non-buckling, prestrain-free mechanics for robust stretchable electronics. Journal of Applied Mechanics, 2017, 84, 121010. Indexed in SCI and EI.

[45] Enming Song#, Yoon Kyeung Lee#, Rui Li# (co-first author), Jinghua Li#, Xin Jin, Ki Jun Yu, Zhaoqian Xie, Hui Fang, Yiding Zhong, Haina Du, Jize Zhang, Guanhua Fang, Yerim Kim, Younghee Yoon, Muhammad A. Alam, Yongfeng Mei, Yonggang Huang, John A. Rogers*. Transferred, ultrathin oxide bilayers as biofluid barriers for flexible electronic implants. Advanced Functional Materials, 2017, 1702284. Indexed in SCI and EI.

[44] Rui Li*, Yu Tian, Xinran Zheng, Haiyang Wang, Sijun Xiong, Bo Wang. New analytic bending solutions of rectangular thin plates with a corner point-supported and its adjacent corner free. European Journal of Mechanics A/Solids, 2017, 66, 103–113. Indexed in SCI and EI.

[43] Rui Li*, Pengcheng Wang, Riye Xue , Xu Guo*. New analytic solutions for free vibration of rectangular thick plates with an edge free. International Journal of Mechanical Sciences, 2017, 131–132, 179–190. Indexed in SCI and EI.

[42] Yuyan Gao, Yuhang Li, Rui Li, Jizhou Song*. An accurate thermo-mechanical model for laser-driven micro-transfer printing. Journal of Applied Mechanics, 2017, 84, 064501. Indexed in SCI and EI.

[41] Rui Li*, Bin Wang, Yifan Lv, Qi Zhang, Haoyang Wang, Fengyu Jin, Fei Teng, Bo Wang*. New analytic solutions for static problems of rectangular thin plates point-supported at three corners. Meccanica, 2017, 52(7), 1593–1600. Indexed in SCI and EI.

[40] Shuang Li, Xiaoli Liu, Rui Li*, Yewang Su*. Shear deformation dominates in the soft adhesive layers of the laminated structure of flexible electronics. International Journal of Solids and Structures, 2017, 110–111, 305–314. Indexed in SCI and EI.

[39] Bo Wang, Peng Li, Rui Li*. Symplectic superposition method for new analytic buckling solutions of rectangular thin plates. International Journal of Mechanical Sciences, 2016, 119, 432–441. Indexed in SCI and EI.

[38] Yewang Su, Xuecheng Ping, Ki Jun Yu, Jung Woo Lee, Jonathan A. Fan, Bo Wang, Ming Li, Rui Li, Daniel V. Harburg, YongAn Huang, Cunjiang Yu, Shimin Mao, Jaehoun Shim, Qinglin Yang, Pei-Yin Lee, Agne Armonas, Ki-Joong Choi, Yichen Yang, Ungyu Paik, Tammy Chang, Thomas J. Dawidczyk, Yonggang Huang, Shuodao Wang*, John A. Rogers*. In-plane deformation mechanics for highly stretchable electronics. Advanced Materials, 2017, 1604989. Indexed in SCI and EI.

[37] Rui Li*, Yu Tian, Pengcheng Wang, Yunfeng Shi, Bo Wang. New analytic free vibration solutions of rectangular thin plates resting on multiple point supports. International Journal of Mechanical Sciences, 2016, 110, 53–61. Indexed in SCI and EI.

[36] Shuang Li, Yewang Su*, Rui Li*. Splitting of the neutral mechanical plane depends on the length of the multi-layer structure of flexible electronics. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical & Engineering Sciences, 2016, 472, 20160087. Indexed in SCI and EI.

[35] Rui Li*, Bo Wang, Gang Li, Bin Tian. Hamiltonian system-based analytic modeling of the free rectangular thin plates' free vibration. Applied Mathematical Modelling, 2016, 40, 984–992. Indexed in SCI and EI.

[34] Hongfei Ye, Rui Li, Yonggang Zheng, Zhongqiang Zhang, Zhi Zong, Hongwu Zhang*. Torsional failure of water-filled carbon nanotubes. International Journal of Damage Mechanics, 2016, 25, 87–97. Indexed in SCI and EI.

[33] Rui Li*, Pengcheng Wang, Yu Tian, Bo Wang*, Gang Li. A unified analytic solution approach to static bending and free vibration problems of rectangular thin plates. Scientific Reports, 2015, 5, 17054. Indexed in SCI.

[32] Rui Li*, Bo Wang, Gang Li. Analytic solutions for the free vibration of rectangular thin plates with two adjacent corners point-supported. Archive of Applied Mechanics, 2015, 85, 1815–1824. Indexed in SCI and EI.

[31] Rui Li*, Hongfei Ye, Weisheng Zhang, Guojun Ma, Yewang Su*. An analytic model for accurate spring constant calibration of rectangular atomic force microscope cantilevers. Scientific Reports, 2015, 5, 15828. Indexed in SCI.

[30] Yewang Su*, Shuang Li, Rui Li, Canan Dagdeviren*. Splitting of neutral mechanical plane of conformal, multilayer piezoelectric mechanical energy harvester. Applied Physics Letters, 2015, 107, 041905. Indexed in SCI and EI.

[29] Yewang Su*, Canan Dagdeviren*, Rui Li. Measured output voltages of piezoelectric devices depend on the resistance of voltmeter. Advanced Functional Materials, 2015, 25(33), 5320–5325. Indexed in SCI and EI.

[28] Rui Li*, Bo Wang, Gang Li, Jiahui Du, Xiaoting An. Analytic free vibration solutions of rectangular thin plates point-supported at a corner. International Journal of Mechanical Sciences, 2015, 96-97, 199–205. Indexed in SCI and EI.

[27] Rui Li*, Bo Wang, Gang Li. Benchmark bending solutions of rectangular thin plates point-supported at two adjacent corners. Applied Mathematics Letters, 2015, 40, 53–58. Indexed in SCI and EI.

[26] Rui Li*, Xiaoqin Ni, Gengdong Cheng. Symplectic superposition method for benchmark flexure solutions for rectangular thick plates. Journal of Engineering Mechanics-ASCE, 2015, 141(2), 04014119. Indexed in SCI and EI.

[25] Bin Tian*, Rui Li*, Yang Zhong. Integral transform solutions to the bending problems of moderately thick rectangular plates with all edges free resting on elastic foundations. Applied Mathematical Modelling, 2015, 39(1), 128–136. Indexed in SCI and EI.

[24] Rui Li*, Bo Wang, Peng Li. Hamiltonian system-based benchmark bending solutions of rectangular thin plates with a corner point-supported. International Journal of Mechanical Sciences, 2014, 85, 212–218. Indexed in SCI and EI.

[23] Lan Yin, Huanyu Cheng, Shimin Mao, Richard Haasch, Yuhao Liu, Xu Xie, Suk-Won Hwang, Hrshvrdhan Jain, Seung-Kyun Kang, Yewang Su, Rui Li, Yonggang Huang, John A. Rogers*. Dissolvable metals for transient electronics. Advanced Functional Materials, 2014, 24(5), 645–658. Indexed in SCI and EI.

[22] Ming Li, Jing Xia, Rui Li, Zhan Kang*, Yewang Su*. Design of two-dimensional horseshoe layout for stretchable electronic systems. Journal of Materials Science, 2013, 48(24), 8443–8448. Indexed in SCI and EI.

[21] Ming Li, Zhan Kang*, Rui Li, Xianhong Meng, Yanjun Lu. A molecular dynamics study on tensile strength and failure modes of carbon nanotube junctions. Journal of Physics D: Applied Physics, 2013, 46(49), 495301. Indexed in SCI and EI.

[20] Yewang Su#, Rui Li# (co-first author), Huanyu Cheng, Ming Ying, Andrew P. Bonifas, Keh-Chih Hwang, John A. Rogers*, Yonggang Huang*. Mechanics of finger-tip electronics. Journal of Applied Physics, 2013, 114(16), 164511. Indexed in SCI and EI.

[19] Rui Li*, Ming Li, Yewang Su*, Jizhou Song, Xiaoqin Ni. An analytical mechanics model for the island-bridge structure of stretchable electronics. Soft Matter, 2013, 9(35), 8476–8482. Indexed in SCI and EI.

[18] Rui Li*, Bin Tian, Yang Zhong. Analytical bending solutions of free orthotropic rectangular thin plates under arbitrary loading. Meccanica, 2013, 48(10), 2497–2510. Indexed in SCI and EI.

[17] Rui Li, Huanyu Cheng, Yewang Su, Suk-Won Hwang, Lan Yin, Hu Tao, Mark A. Brenckle, Dae-Hyeong Kim, Fiorenzo G. Omenetto, John A. Rogers*, Yonggang Huang*. An analytical model of reactive diffusion for transient electronics. Advanced Functional Materials, 2013, 23(24), 3106–3114. Indexed in SCI and EI.

[16] Young Min Song, Yizhu Xie, Viktor Malyarchuk, Jianliang Xiao, Inhwa Jung, Ki-Joong Choi, Zhuangjian Liu, Hyunsung Park, Chaofeng Lu, Rak-Hwan Kim, Rui Li, Kenneth B. Crozier, Yonggang Huang, John A. Rogers*. Digital cameras with designs inspired by the arthropod eye. Nature, 2013, 497(7447), 95–99. Indexed in SCI.

[15] Rui Li*, Yang Zhong, Ming Li. Analytic bending solutions of free rectangular thin plates resting on elastic foundations by a new symplectic superposition method. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical & Engineering Sciences, 2013, 469(2153), 20120681. Indexed in SCI and EI.

[14] Baofeng Pan, Rui Li*, Yewang Su, Bo Wang, Yang Zhong. Analytical bending solutions of clamped rectangular thin plates resting on elastic foundations by the symplectic superposition method. Applied Mathematics Letters, 2013, 26(3), 355–361. Indexed in SCI and EI.

[13] Suk-Won Hwang, Hu Tao, Dae-Hyeong Kim, Huanyu Cheng, Jun-Kyul Song, Elliott Rill, Mark A. Brenckle, Bruce Panilaitis, Sang Min Won, Yun-Soung Kim, Young Min Song, Ki Jun Yu, Abid Ameen, Rui Li, Yewang Su, Miaomiao Yang, David L. Kaplan, Mitchell R. Zakin, Marvin J. Slepian, Yonggang Huang, Fiorenzo G. Omenetto*, John A. Rogers*. A physically transient form of silicon electronics. Science, 2012, 337(6102), 1640–1644. Indexed in SCI.

[12] Ming Ying, Andrew P. Bonifas, Nanshu Lu, Yewang Su, Rui Li, Huanyu Cheng, Abid Ameen, Yonggang Huang, John A. Rogers*. Silicon nanomembranes for fingertip electronics. Nanotechnology, 2012, 23(34), 344004. Indexed in SCI and EI.

[11] Reza Saeidpourazar*, Rui Li*, Yuhang Li, Michael D. Sangid*, Chaofeng Lu, Yonggang Huang*, John A. Rogers*, Placid M. Ferreira*. Laser-driven micro-transfer placement of prefabricated microstructures. Journal of Microelectromechanical Systems, 2012, 21(5), 1049–1058. Indexed in SCI and EI.

[10] Rui Li, Yuhang Li, Chaofeng Lu, Jizhou Song, Reza Saeidpourazar, Bo Fang, Yang Zhong, Placid M. Ferreira, John A. Rogers, Yonggang Huang*. Axisymmetric thermo-mechanical analysis of laser-driven non-contact transfer printing. International Journal of Fracture, 2012, 176(2), 189–194. Indexed in SCI and EI.

[9] Rui Li, Yuhang Li, Chaofeng Lu, Jizhou Song, Reza Saeidpourazar, Bo Fang, Yang Zhong, Placid M. Ferreira, John A. Rogers, Yonggang Huang*. Thermo-mechanical modeling of laser-driven non-contact transfer printing: two-dimensional analysis. Soft Matter, 2012, 8(27), 7122–7127. Indexed in SCI and EI.

[8] Rui Li*, Yang Zhong, Bin Tian. On new symplectic superposition method for exact bending solutions of rectangular cantilever thin plates. Mechanics Research Communications, 2011, 38(2), 111–116. Indexed in SCI and EI.

[7] Rui Li*, Yang Zhong. On new symplectic geometry method for exact bending solutions of orthotropic rectangular plates with two opposite sides clamped. Acta Mechanica, 2011, 216(1–4), 333–343. Indexed in SCI and EI.

[6] Bin Tian, Yang Zhong, Rui Li*. Analytic bending solutions of rectangular cantilever thin plates. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2011, 11(4), 1043–1052. Indexed in SCI.

[5] Rui Li*, Yang Zhong, Bin Tian, Jian Du. Exact bending solutions of orthotropic rectangular cantilever thin plates subjected to arbitrary loads. International Applied Mechanics, 2011, 47(1), 107–119. Indexed in EI.

[4] Yuemei Liu, Rui Li*. Accurate bending analysis of rectangular plates with two adjacent edges free and the others clamped or simply supported based on new symplectic approach. Applied Mathematical Modelling, 2010, 34(4), 856–865. Indexed in SCI and EI.

[3] Yang Zhong, Rui Li*, Yuemei Liu, Bin Tian. On new symplectic approach for exact bending solutions of moderately thick rectangular plates with two opposite edges simply supported. International Journal of Solids and Structures, 2009, 46(11–12), 2506–2513. Indexed in SCI and EI.

[2] Yang Zhong, Rui Li*. Exact bending analysis of fully clamped rectangular thin plates subjected to arbitrary loads by new symplectic approach. Mechanics Research Communications, 2009, 36(6), 707–714. Indexed in SCI and EI.

[1] Rui Li*, Yang Zhong, Bin Tian, Yuemei Liu. On the finite integral transform method for exact bending solutions of fully clamped orthotropic rectangular thin plates. Applied Mathematics Letters, 2009, 22(12), 1821–1827. Indexed in SCI and EI.

Address: No.2 Linggong Road, Ganjingzi District, Dalian City, Liaoning Province, P.R.C., 116024
Click:    MOBILE Version DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Login

Open time:..

The Last Update Time: ..