Xinrui Zhou

Doctoral Degree

大连理工大学

Personal Information

Gender:Female
Business Address:西部校区化工实验楼E521
E-Mail:xinrui@dlut.edu.cn

VIEW MORE
My Album > Recommended MA Supervisor

Fine Chemicals

 • Nan Zhu
 • 周宇涵
 • ZHAO Liang
 • Changyu Zhang
 • Wen-Zhen Zhang
 • Tiexin Zhang
 • 张淑芬
 • 张胜
 • 张培立
 • 张华
 • Ze Yu
 • 于晓强
 • 李阳
 • Young David
 • 肖义
 • 吴秀娟
 • Wu Suli
 • 王梅
 • 王保民
 • 唐炳涛
 • Licheng Sun
 • 申凯华
 • 荣泽明
 • 任伟民
 • 乔卫红
 • 彭瑛
 • Peng Xiaojun
 • 牛文斌
 • 孟庆伟
 • 马威
 • Xiao-Bing Lu
 • Li Yaming
 • 李晓莲
 • Liu Ye
 • Tao Liu
 • Jinxuan Liu
 • Chenyu Liu
 • Fusheng Li
 • Fei Li
 • 侯军刚
 • Yan Gao
 • 樊江莉
 • Engin Umut Akkaya
 • Du Jianjun
 • 段春迎
 • Cui Jingnan
 • Fang Cheng

Applied Chemistry

 • Nan Zhu
 • 周辉
 • Zhongkui Zhao
 • ZHAO Liang
 • 赵建章
 • Wen-Zhen Zhang
 • Tiexin Zhang
 • 张淑芬
 • 张胜
 • 张蓉
 • 张华
 • Ze Yu
 • 于晓强
 • 李阳
 • Young David
 • 肖义
 • 吴秀娟
 • Wu Suli
 • WanHui Wang
 • 王梅
 • Jiasheng Wang
 • 唐炳涛
 • Licheng Sun
 • 荣泽明
 • 任伟民
 • 彭瑛
 • Peng Xiaojun
 • 牛文斌
 • Xiao-Bing Lu
 • Li Yaming
 • 李晓莲
 • Liu Ye
 • Tao Liu
 • Jinxuan Liu
 • Liu Chun
 • Chenyu Liu
 • 李令东
 • 李久艳
 • 侯军刚
 • 韩冰雁
 • Yan Gao
 • Gao Leo
 • 樊江莉
 • 杜中田
 • 段春迎
 • Cui Jingnan
 • 陈宏博