Zhan Kang

Professor   Supervisor of Doctorate Candidates   Supervisor of Master's Candidates

Main positions:Deputy Dean, Faculty of Vehicle Engineering and Mechanics

Other Post:Deputy Dean, Faculty of Vehicle Engineering and Mechanics

Gender:Male

Alma Mater:Stuttgart University, Germany

Degree:Doctoral Degree

School/Department:Department of Engineering Mechanics/ State Key Laboratory of Structural Analysis for Industrial Equimpment

Discipline:Engineering Mechanics. Computational Mechanics. Aerospace Mechanics and Engineering. Solid Mechanics

Business Address:https://orcid.org/0000-0001-6652-7831
http://www.ideasdut.com
https://scholar.google.com/citations?user=PwlauJAAAAAJ&hl=zh-CN&oi=ao
https://www.researchgate.net/profile/Zhan_Kang

Contact Information:zhankang#dlut.edu.cn 13190104312

E-Mail:zhankang@dlut.edu.cn


Engineering Mechanics

 • Zhenhuan Zhou
 • Zhou Xia
 • Zhou Caihua
 • Honghua Zhao
 • Guozhong Zhao
 • Zhang Zhao
 • Youwei Zhang
 • Yongcun Zhang
 • Zhang Yahui
 • Xiaopeng Zhang
 • 张文首
 • 张维声
 • Wei Zhang
 • Steven
 • 张洪武
 • 曾岩
 • 于申
 • Yonggang Zheng
 • Hongfei Ye
 • 姚伟岸
 • 阎军
 • Albert
 • 杨雷
 • Yang Haitian
 • Yang Dixiong
 • 徐新生
 • Wu Zhanjun
 • 武文华
 • Shanghua Wu
 • WU Chengwei
 • Yuefang Wang
 • 王毅强
 • 王延林
 • Wang Yaguang
 • 王小红
 • Qi Wang
 • Wang Ping
 • 王刚
 • 王博
 • 田阔
 • 孙直
 • Shao Longtan
 • 任明法
 • Qi Zhaohui
 • 彭海军
 • Bin Niu
 • GJ MA
 • 吕永涛
 • 卢青针
 • 李征
 • Li Xiaojie
 • Shutian Liu
 • Liu Chang
 • 李守巨
 • Rui Li
 • 李明
 • 李刚
 • 雷振坤
 • Shunying Ji
 • 解兆谦
 • Xiaofei Hu
 • Huang Xiaoming
 • 黄丽华
 • Zheng HE
 • Alex He
 • Peng Hao
 • Han Xiao
 • Han Fei
 • 郭旭
 • 谷俊峰
 • 高强
 • Du Zongliang
 • Guohai Chen
 • Biaosong Chen
 • 曾岑
 • Saner
 • 蔡贤辉
 • 白瑞祥

Computational Mechanics

 • 宗智
 • Zhu Xuefeng
 • Zhenhuan Zhou
 • Zhou Xia
 • 赵岩
 • Honghua Zhao
 • Guozhong Zhao
 • Zhang Zhao
 • Youwei Zhang
 • Yongcun Zhang
 • Zhang Yahui
 • Xiaopeng Zhang
 • 张维声
 • Steven
 • 张洪武
 • 于申
 • Yonggang Zheng
 • Hongfei Ye
 • 姚伟岸
 • Yan Kun
 • 阎军
 • Yang Haitian
 • Yang Dixiong
 • 徐浩
 • Xia Yang
 • 武文华
 • 吴锋
 • Chuijie WU
 • Wang Yuxin
 • Yuefang Wang
 • 王毅强
 • Wang Yaguang
 • 王博
 • 田阔
 • 唐世斌
 • 唐山
 • 孙直
 • Shao Longtan
 • 彭海军
 • 彭海峰
 • 崔苗
 • 马红艳
 • GJ MA
 • 吕永涛
 • 吕军
 • Shutian Liu
 • Liu Chang
 • Li Tong
 • 李守巨
 • Rui Li
 • 李明
 • Lily Li
 • 李刚
 • Shunying Ji
 • 解兆谦
 • JIANG XIAOMO
 • Xiaofei Hu
 • Alex He
 • Peng Hao
 • Han Fei
 • 郭旭
 • 谷俊峰
 • 高强
 • Du Zongliang
 • Biaosong Chen
 • 蔡志勤
 • Bai Yu-guang
 • 白瑞祥

Aerospace Mechanics and Engineering

 • Yongcun Zhang
 • 阎军
 • 杨雷
 • YANG Feng
 • 徐浩
 • XIA Guangqing
 • 武文华
 • Chuijie WU
 • Wang Yaguang
 • 田阔
 • 谭述君
 • Guodong Shi
 • Jianjun Sha
 • 任明法
 • Xin Liu
 • Shutian Liu
 • 柳敏静
 • Li Tong
 • Rui Li
 • 李贵杰
 • 雷振坤
 • Shunying Ji
 • Peng Hao
 • Han Xiao
 • 郭旭

Solid Mechanics

 • Zhu Yichao
 • Zhenhuan Zhou
 • Zhou Caihua
 • 张维声
 • Hongfei Ye
 • 姚伟岸
 • 阎军
 • Yang Haitian
 • 徐新生
 • Xia Yang
 • 武文华
 • 王毅强
 • Wang Yaguang
 • 唐山
 • 孙直
 • 申国哲
 • 任明法
 • 吕永涛
 • Liu Chang
 • Li Tong
 • Rui Li
 • 李明
 • 雷振坤
 • Shunying Ji
 • 解兆谦
 • Xiaofei Hu
 • Alex He
 • Peng Hao
 • 郭旭
 • 高强
 • Du Zongliang
 • 蔡贤辉

Profile

Dr. Zhan Kang is a Changjiang Scholar Chair Professor of Dalian University of Technology. He graduated from Shanghai Jiaotong University in 1992, received his MEng in mechanics from Dalian University of Technology in 1995 and his Dr. –Ing. degree from Stuttgart University, Germany in 2005. His current research involves issues such as topology optimization, structural optimization under uncertainties, design optimization of smart structures and nanomechanics. Dr. Kang has published over 100 research papers in peer-reviewed international journals and one monograph. He has received 5500 citations and has an H-index of 39 (Google Scholar). Dr. Kang has been granted the Outstanding Youth Fund of Natural Science Foundation of China (NSFC). He has been principal investigator of 8 NSFC projects and a Key Project of Chinese National Programs for Fundamental Research and Development (973 Project). He has also conducted many consultancy projects.

 

Google Scholar Page: https://scholar.google.com/citations?user=PwlauJAAAAAJ&hl=zh-CN&oi=ao

https://orcid.org/0000-0001-6652-7831

http://www.ideasdut.com